Akademisk CV for Dr.Bård I.Freberg

Som hobby er jeg ivrig fisker! Drømmen er å fiske i Tana-elva en gang!

Akademisk CV  for Baard I. Freberg.

Dr.grad:

Baard Ingegerdsson Freberg.Exposure characterization and pulmonary health effect in professional ski waxers. National Institute of Occupational Health and Faculty of Medicine, University of Oslo.  ISBN 978-82-8264-869-1 No.1935. 2014. Philos. Dr.

Div. publikasjoner og frie akademiske foredrag:

Freberg BI. Serumelektroforese i almen praksis. Utposten 1986 (7).

Freberg,Baard Ingegerdsson. Immunglobuliner i serum hos et utvalg urologiske pasienter. NTNU 1986. Frivillig forskningsoppgave til det medisinske embetsstudium.

Freberg BI, Stene-Johansen H,  Eriksen L. Effekter av fysisk trening av alkoholikeres fysiske og psykiske tilstand og alkoholforbruk. En eksperimentell studie. Research report from Department of Psychiatry and Behavioral Medicine UNIT (NTNU) 1987;10:No.62.

Bård Ingegerdsson Freberg. Serumelektroforese i almenpraksis. Læknablaðið:fylgirit (01.06.1987) P.66


Freberg BI. Serumelektroforese i almen praksis. Book of abstracts. 5.Nordiske kongress i almenmedisin, Reykjavik, Island, 1987.

Freberg BI, Hansen R,Sataøen S,Kørmo,Larsen S. Et års prevalens av alpine skiskader i Hol kommune. Book of abstracts. Idrettsmedisinsk Høstkongress, Tromsø 1991.

Freberg BI,Stene-Johansen H,Eriksen L. Effekter av fysisk trening på alkoholmisbrukeres fysiske og psykiske tilstand og alkoholforbruk. Book of abstracts. First Scandinavian Congress in Sports Medicine, Oslo 1992.

Freberg BI. Jolleseiling,- hva er det? En kapasitetsanalyse. Book of abstracts. Idrettsmedisinsk Høstkongress 1996. Idrettsmedisin1996; 11(3) 18.

Freberg BI. The use of mesalazin in a high endurance athlete. Book of abstracts. Idrettsmedisinsk Høstkongress, Lillehammer 2000.

Freberg BI. Blodverdier hos elite skiskyttere. Book of abstracts. Idrettsmedisinsk Høstkongress, Oslo 2001.

Freberg BI. Kostholdsintervenering og effekt på vekt hos befalsskoleelever.Book of abstracts.Idrettsmedisinsk Høstkongress,Stavanger 2003.

Freberg BI. Kostholdsintervenering og nytteverdi;En kasuistikk. Book of abstracts.Idrettsmedisinsk Høstkongress,Harstad 2004.

Freberg BI,Espeland O. Luftkvalitet og helse i elite skiskytter smøreboder. En pilotstudie.Book of Abstracts, Idrettsmedisinsk Høstkongress, Oslo 2007.   

Freberg BI. Borreliosis (Lyme-Disease) In a Female Biathlon Top Athlete. A case. Book of Abstracts, 9th. Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports, Stavanger 2008 (19). 

Baard Ingegerdsson Freberg, Line Småstuen Haug, Raymond Olsen, Hanne Line Daae, Merete Hersson, Cathrine Thomsen, Syvert Thorud, Georg Becher, Pål Molander, Dag G Ellingsen. Yrkesmessig eksponering for perfluoriserte  stoffer hos  profesjonelle ski-smørere.  Book of abstracts. Idrettsmedisinsk Høstkongress,Kristiansand 2010. 

B I Freberg, L Småstuen Haug,R Olsen, H L Daae, M Hersson,C Thomsen, S Thorud,G Becher,P Molander,G D Ellingsen. Occupational Exposure To Perfluorinated Compounds In Professional Ski.Waxers. Epidemiology in Occupation Health Conference  (EPICOH) 2010,Taipei. Occup Environ Med. November 2010.Vol 60.Suppl.1. doi:10.1136/oern.2010.60608.420

Baard I. Freberg, Syvert Thorud, Raymond Olsen, Hanne Line Daae, Merete Hersson, Dag G Ellingsen, Pål Molander.. Kjemisk eksponering hos profesjonelle skismørere og karakterisering av individuelle arbeidsoperasjoner. Book of abstracts. Idrettsmedisinsk Høstkongress Oslo, 2011. 

Baard Ingegerdsson Freberg,Line Småstuen Haug,Raymond Olsen,Hanne Line Daae,Merete Hersson,Cathrine Thomsen,Syvert Thorud,Georg Becher,Pål Molander and Dag G. Ellingsen. Occupational exposure to airborne per fluorinated compounds during professional ski waxing. Environ.Sci. Technol., (2010).44:7723-7728. 

Baard Ingegerdsson Freberg,Raymond Olsen, Syvert Thorud, Dag G. Ellingsen,Hanne Line Daae,Merete Hersson and Pål Molander. Chemical exposure among professional ski waxers- Characterization of individual work operations.  Ann. Occup. Hyg.,(2013).Vol 57,No 3,286-295.(Online first published 19.Nov. 2012). 

Baard Ingegerdsson Freberg,Raymond Olsen,Hanne Line Daae,Merete Hersson,Syvert Thorud,Dag  G. Ellingsen and Paal Molander. Occupational exposure assessment of airborne chemical contaminants among professional ski waxers. Ann.Occup. Hyg.,(2014) 1-11.

Baard Ingegerdsson Freberg, Raymond Olsen, Syvert Thorud, Hanne Line Daae, Merete Hersson, Paal Molander, Lars Barregard and Dag Ellingsen. Pulmonary function and serum pneumoproteins in professional ski waxers. Inhalation Toxicology, Early Online:1-7. 2015. (Print :Volume 28, Issue 1, 2016 ) DOI: 10.3109/08958378.2015.1123333

Baard I. Freberg, Raymond Olsen,Syvert Thorud,Merete Hersson, Pål Molander, Lars Barregard, Dag Ellingsen: Lungefunksjon og pneumoproteiner hos profesjonelle skismørere. Norsk Idrettsmedisin 2015.vol 30.Nr 3. Side 35,( Book of abstracts). Nominert til beste poster, Idrettsmedisinsk Høstkongress Trondheim,2015.

Baard I. Freberg, Mona Kjeldsberg,  Ragnar Hagen. "Helseattestordningen i Norges Skiskytterforbund". Book of Abstracts, Idrettsmedisinsk Høstkongress,Stavanger 2017.

Carlee Van Dyk, Nirmala P. Perera,James E Carrabre,Fabio Manfredini,Jane Fitzpatrick: Biathlon Injury and Illness Surveillance project(BIIS):developement of bialtlon-specific surveillance forms in English,Russian,French and German.  BMJ Open Sport & Exercice Medicine. 2019 ;5. Acknowledgements:Baard Freberg

2020/2021: Fra Universitetet USN campus BØ.

Jan - Michael Johansen*, Sannija Goleva-Fjellet, Arnstein SundeLars Erik Gjerløw,Lars Arne Skeimo, Baard I. Freberg, Mona Sæbø,Jan Helgerud and Øyvind Støren;

No change -no gain; The effect of age, sex, selected genes and training on physiological and performance adaptations in cross-country skiing;  

Hans Torvild KittilsenSannija Goleva-Fjellet* , Baard Ingegerdsson Freberg, Iver Nicolaisen, Eva Maria Støa, Solfrid Bratland-Sanda, Jan HelgerudEivind Wang, Mona Sæbø and Øyvind Støren

Resonses to Maximal Strength Training in Different Age and Gender Groups.

Populærvitenskapelige artikler:

Baard I.Freberg. Restitusjon etter sykdom. Skisport.  Nr 8,2012. Side 22-23.

Baard I. Freberg. Fagintervju om eksponering for skismøringsprodukter. Skisport nr 2,2013. Side 38-39.

Baard I.Freberg. Om aldring og Idrett. Aktiv Trening Com: Jan 2015.

Foredrag:

Baard I.Freberg. Restitusjon etter infeksjonssykdom
”an update”. Invitert som foredragsholder.Idrettsmedisinsk Høstkongress,Tromsø 2014.
 

Baard I.Freberg. International Biathlon Union (IBU):Foredrag for teknisk komite om potensielle helseskader ved skismøringsoperasjoner. Salzburg 2007.

Baard I.Freberg.Internasjonale Biathlon Union (IBU):Foredrag om potensielle helseskader ved skismøringsoperasjoner,og forslag til tekniske preventive løsninger. Oslo 2008 (pre møte før VM i Korea 2009).

Baard I.Freberg.International Biathlon Union (IBU):Foredrag på Medical Meeting seminar om potensielle helseskader ved skismøringsoperasjoner. Nove Mesto 2008.   

Baard I.Freberg.Det internasjonale skiforbund (FIS). Invitert foredragsholder under VM på ski i Holmenkollen 2011. Tematikk: Eksponering for skismøringsprodukter og helseeffekter.

Baard I.Freberg.International Biathlon Union (IBU):  Update on wax toxicity and ventilation. IBU Team Physician Seminar,Vienna 2017.

Samt div. andre foredrag innen idretssmedisinske temaer. Ved for eksempel  Idrettsgymnas, NTG etc.

Undervisning som høgskolelektor og sensorvirksomhet:

Baard I.Freberg: Høskolen i Telemark, vårkullet i sykepleie 1988. Hele kurset i anatomi og fysiologi.

Baard I. Freberg:  Ansatt i del-stilling som  "førsteamanuensis"   i anatomi, fysiologi, mikrobiologi og sykdomslære ved Høgskolene i Vestfold og Buskerud (USN) i ca.15 år.

Baard I.Freberg: Høskolen i Buskerud: Eksternsensor i Bachelorstudiet i sykepleie ved noen anledninger.

Baard I.Freberg: Universitetet i Tromsø: Eksternsensor for medisinstudiet, fagområdet medisin i 2006.

Fagfellevurdering/opponent i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter:

Paper nr. IAOEH 1273. International Archives of Occupational and Environmental Health. 2013.

Paper nr. IAOE-D-18-00199. International Archives of Occupational and Environmental Health. 2018.

(International Archives of Occupational and Environmental Health (2019) 92:837–841

www.landslagslegen.no   Velkommen!

Idrettsmedisinsk eksperthjelp til idrettsutøvere på alle nivåer!

The Top Sports Medical Office,Norway.

Dr. Bård I. Freberg

Mitt navn er dr. Bård I. Freberg, -jeg har vært landslagslege for Norges Skiskytterforbund siden 1998, med ansvar for utøvere som f. eks. Ole Einar Bjørndalen,  Emil Hegle Svendsen, Frode Andresen, Hallvard Hanevold, Egil Gjelland, Liv Grete Poiree,Linda Tjørhom Grubben, Gunn-Margit Andreassen, Gro Marit Istad og Tora Berger.

Velkommen til landslagslegen.no !

De fleste av løperne på dagens nye lag har vært innom mine lag, som for eksempel Johannes Thingnes Bø,Tarjei Bø, Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Knotten, Vetle Sjaastad Christiansen, Johannes Dale og Sturla Holm Lægreid etc.

Jeg er i dag medisinsk ansvarlig for tre av landslagene i Norges Skiskytterforbund.

Jeg har også vært med helt i fra starten av i utviklingen av  "Helseattestene" som brukes i flere og flere idretter i Norge. Jeg er fortsatt medlem av komiteeen som videreutvikler konseptet .

Jeg er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, spesialist i "family medicine" (EU), allmennmedisin samt at jeg er autorisert Idrettslege NIMF.

Jeg har medisinsk doktorgrad fra Universitetet i Oslo.

Jeg har også utdanning og erfaring i kognitiv terapi og mental rådgivning/trening.

Jeg underviste også  i del-stilling som  "førsteamanuensis"  bl.a. i anatomi og fysiologi ved Høgskolene (nå USN) i Vestfold og Buskerud i ca.15 år. Har også undervist litt igjen ved campus Bakkenteigen i 2019.

Fra høsten 2015 var jeg også med i to forskningsprosjekter ved Universitetet i sør øst Norge USN, campus Bø. Her forsket vi på genetikk og muskelstyrke. Spennende greier!

Jeg holder også foredrag om restitusjon etter sjukdom etc.

Min spesialkompetanse er utviklet gjennom mange års erfaring og studier.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Plager som "tung i beina", formsvikt, ernæring, restitusjon etter sykdom, feiltreningssyndromer, slapphet etter trening, opptrening etter kyssesyke (mononucleose ) og liknende virussykdommer samt covid-19 og manglende pulsrespons ved trening etc etc.

I tillegg hjelper jeg skiløpere og maratonløpere med spesialblodprøve- monitorering, f.eks. i sesongen mot Birkebeinerrennet, New York Maraton og liknende.

Hvem vil legge ned hundrevis av treningstimer årlig uten å være sikker på at blodverdiene er optimalisert??

Forstyrrende tanker når du står på start, som for eksempel  "kanskje jeg ikke har alt i orden i blodet" kan ødelegge en konkurranse eller et mosjonsløp fullstendig. Gnagende tanker som setter konsentrasjonen helt ut av spill! 

Med hilsen,dr. Bård I. Freberg M.D., Ph.D.

Her er jeg på samling Vik i Sogn juni 2021. Fortsatt viktig å holde fokus på smittevern mot covid-19 under medisinske konsultasjoner!

HVORDAN JEG JOBBER!

Snø og vidde! Her fra Bø i Telemark

Mine konsultasjoner baserer seg på kontakt pr. telefon, e-post og evt. direkte kontakt/konsultasjon. Jeg tar kun for meg idrettsrelaterte problemer som har vedvart over tid. Dvs. at jeg ikke gir råd og behandling ved korte sykdomsforløp som f.eks. halsbetennelser og forkjølelse. Noen unntak gjelder for de som har andre avtaler (laglege funksjon).

I hovedsak dreier det seg altså om problemer som har vart fra flere uker til flere mnd. F.eks. hvis du har fått påvist kyssesyke,covid-19 eller TWAR etc, og spørsmålet blir:

NÅR kan du begynne å trene igjen, -og på hvilket intensitetsnivå (f.eks I-2 nivå)?.

Jeg har dessverre sett en rekke utøvere "miste sin idrett" grunnet alt for tidlig oppstart av treningen.

Det er avgjørende å finne ut når en utøver kan begynne å trene igjen. Men da må du som utøver være "trenbar". Dette gjelder ikke bare etter sykdom, men absolutt også etter symptomer på "feiltrening" og formsvikt etc.

Alle som henvender seg til meg må ha vært utredet/vært til konsultasjon hos en fastlege i forkant for å utelukke annen sykdom!.OBS!

Jeg anbefaler ALLE å føre nøye treningsdagbok. Her kan jeg analysere treningen din i forhold til sjukdom og når sannsynlig problemene egentlig startet. Som regel må jeg i forløpet også ha kopier av tidligere undersøkelser hos lege. Som dere skjønner driver jeg med helt andre utredninger enn hos en fastlege. Jeg har spesialisert meg på et idrettsmedisinsk felt som er vanskelig, og som kun utføres av noen meget få leger i Norge.

OBS!  Alle som inngår avtale om utredning av langvarige problemer, må regne med å avstå fra all trening i starten av utredningen.! Dette er for å kunne få best mulige grunnverdier på de blodparameterne og annet jeg måler.

Når det gjelder monitorering av deg som idrettsutøver eller supermosjonist gjennom et helt år, vil mine vurderinger  basere seg på spesial-blodprøver, og jeg gir da råd som f.eks. økt inntak av magnesium eller jern. Spesielt anbefaler jeg kontroll av blodverdier hvis du trener veldig mye, og kanskje spiser litt for lite i perioder!

Kognitive råd baserer seg selvsagt på samtaler fra mitt kontor i Tønsberg eller pr. nettbaserte løsninger.

COVID-19 OG OPPTRENING ETTER SJUKDOM!

18. okt, 2022

9. mar, 2022

28. nov, 2020

Høsten er tid for sjukdom.

Sesongen nærmer seg for alle som driver med vinteridretter! Høsten er ofte tid for "småsjukdom". Mitt råd er å sørge for god restitusjon selv etter kortvarige perioder med sjukdom. Aldri trene med sjukdom i kroppen! Legg inn noen hviledager etter sjukdom før du øker intensiteten igjen!

Covid-19 og opptrening etter sjukdom.

Det er per i dag ingen sikker enighet internasjonalt om hvordan en utøver kan begynne trening etter gjennomgått covid-19 infeksjon. Det er også ingen sikker sammenheng mellom kun lette symptomer og ettervirkninger sammenliknet med utøvere med mer inngående symptomer og ettervirkninger. Det virker imidlertid å være en sammenheng med tidlig oppstart av trening og økende grad av ettervirkninger. 


I alle tilfeller anbefales det å være tilbakeholden med å trene hardt i ukene etter sjukdommen! Jeg anbefaler i alle tilfeller absolutt ingen trening i minst ti dager etter siste dag med symptomer.


Det er viktig er å kjenne etter om kroppen fungerer normalt. Særlig skal man følge med på om man får:- Stikking eller vondt i brystet (lungene eller hjerteregionen).-


- Hodepine.


- Slapphet.


- Svimmelhet.


- Uregelmessig puls.


- Feber.


- Pusteproblemer og hoste.


- Alt annet som virker unormalt/økende ved trening.I alle disse tilfellene skal man stoppe ALL trening og oppsøke lege for en klinisk undersøkelse.Ut over dette er det generelle rådet at man heller legger inn noe ekstra tid til å restituere seg før man begynner trening. Det kan altså være fornuftig å vente noen uker etter covid-19 før man begynner opptreningen,selv om man føler seg pigg. Viktig er å kjenne etter og å være ærlig med seg selv! Det er jo kun deg selv du lurer!

Sturla Holm Lægreid tok førsteplassen på pallen i dagens WC start i skiskyting! GRATULERER!NRK skriver i dag: "Syk i åtte måneder. Lægreid har derimot flere forklaringer på hvordan han klarte å holde hodet så kaldt i 20 kilometer. I 2018 fikk utøveren fra Bærum nemlig kyssesyken. Som en lovende løper på 21 år fikk han treningsnekt i hele åtte måneder."Det var jeg som landslagslege som nektet han start i denne perioden. Dette er alltid vanskelig for en utøver,-nemlig det å ikke kunne trene. I slike faser er det særlig viktig å forstå at sykdom slik som kyssesyke kan "sitte igjen" i kroppen i lang tid. Slike historier har dere sikkert lest om tidligere også. Restitusjon er poenget her. Slik er det også med all annen sykdom. Dere MÅ legge inn hviledager etter sjukdom! Kyssesjuke er krevende å monitorere,men gjør man det riktig er man klar for trening og toppen av pallen!

Februar 2023:Sesongen er godt i gang, om du går på ski eller driver annen idrett. Husk alltid nok tid til restitusjon, altså hvile etter økter og ikke minst etter sjukdom. Jeg har økende antall tenåringer som underpresterer i idretten sin. Hvorfor? Dere har ikke lagt inn nok hvile etter sjukdom! Husk å skrive god treningsdagbok,OGSÅ de dagene det ikke går som forventa!!!

Dr.Freberg på start med skiskytterlandslaget.

Skisamling på Vikafjell. Her fra mitt provisoriske testlaboratorium!

PRISER:

Idrettsseminar på Island

1: Helårsmonitorering med de samme blodprøvene eliteløpere i Skiskyting vurderes mot: 3 blodprøver med tolkning og kommentar:  Kr. 3900,-

2: Enkeltanalyse som helårsmonitorering med tolkning og kommentar: Kr. 1800,-

3: Utredning av formsvikt etc.: Pris varierer fra kr. 3200 og oppover (snitt rundt ca. kroner 4800). Men varierer avhengig av alvorlighetsgraden av ditt problem. Husk her følges du opp gjenneom uker til måneder,så dette er tidkrevende utredninger.

(For eks. hvis jeg må analysere treningsdagboka som du skriver, og nøste bakover i tidligere blodprøver vil mer tid medgå).

4: Kognitiv rådgivning (bli kvitt forstyrrende tanker i relasjon til konkurranser etc). Pr.time (45 min) kr 1300,-

5: Monitorering (blodprøver og råd) før og etter høydeopphold :Fra kr. 3700.

6: Monitorering etter "kyssesyke" (følge opp frem til når du kan begynne å trene igjen):Fra kr. 2900  og oppover (snitt ca.4800,), men varierer avhengig av alvorlighetsgraden.

7: Enkel rådgivning pr tlf./e-post kr. 1400,- Timepris (60 minutter) ellers  opptil kr. 1900.

8: Foredrag om sjukdom og restitusjon prises etter avtale.

Synes du dette er dyrt? 

En time på bilverksted ligger mellom 850 og  2600 kr pr time!! Minst!

Fra treningssamling i Sirdal.

Treningssamling Vikafjell juni 2021!

Laktatmålinger under intensitet 3 økter.

landslagslegen.no

Her er jeg i aksjon i Drangedal som tidligere skiskytter!

Jeg har også gjennomført et doktorgradsprosjekt (Philos.Dr.) ved Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo, med forskning rundt giftige kjemiske forhold og lungefunksjon under skismøringsoperasjoner.

Søkeord:" Freberg And skiwax "

Med hilsen  Dr. Bård I. Freberg   "landslagslegen.no"

Helsetruende røyk/damp ved pålegging av pulvere !! Bruk maske !! Det ble utviklet et spesialkonstruert avtrekkssystem som dere ser her (Fra mitt forskningsprosjekt).

Skiglede!!! Upptrekkjar!

Min logo som viser et dansende menneske. Laget av kunstneren Aase Auensen.